Make your own free website on Tripod.com
เกร็ดเล็ก-เกร็ดน้อย   
- ไวรัสใน WINDOW98  มาก่อน WINDOW98 ตัวจริงจะวางขาย
- บักในไมโครซอฟต์เวิร์ด
- MainBoard ความฝันของ นักโอเวอร์คล็อก

ไวรัส ในWINDOW98
ไวรัสที่ถูกเขียนโดยเฉพาะ สำหรับ Win98 ตัวแรก จะเริ่มทำงานก่อนวันที่ระบบปฎิบัติการ Win98 จะออกวางขายคือวันที่ 25 มิถุนายน   
HPS เป็นไวรัสของ Win แบบ polymorphic 32-bit ที่จะทำงานก็ต่อเมื่อระบบที่ติดเชื้อถูกบู๊ตขึ้นในวันเสาร์ เชื้อไวรัสคือ Hantavirus   
pulmonary symptom เป็นชื่อของเชื้อโรคทางชีวะวิทยาทีทมีหนูเป็นตัวพาหะ อาการหลักคือเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง   
อาการของไวรัสตัวนี้ จะกลับภาพ bitmap ที่ยังไม่ได้ compress ให้อยู่ในแนวแบนราบ และสร้างภาพสะท้อนแบบกระจกบน screen ที่อยู่   
บน window

บักในไมโครซอฟต์เวิร์ด
ทางไมโครซอฟต์ออกมายอมรับแล้วว่าโปรแกรมเวิร์ด 6.0 และ เวิร์ด 97 ของตนมีปัญหา เมื่อคุณสั่งพิมพ์ไฟล์ของเวิร์ดด้วยวิธีการ drag&drop   
ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้ข้อมูลในไฟล์ของคุณเสียหายได้ ปัญหาที่ว่าคือ เมื่อคุณพิมพ์ไฟล์เวิร์ดโดยการลากไอคอนของไฟล์ที่คุณต้องการจะ   
พิมพ์ไปที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ ปัญหานี้จะเกิดได้ทั้งวินโดวส์ 95 และ 98 ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวินโดวส์ได้กล่าวว่าปัญหานี้อาจจะเกิด จาก DDE (Dynamic Data Exchange) บางตัวในวินโดวส์ แต่บักนี้จะไม่มีผลต่อการสั่งพิมพ์งานโดยการใช้คำสั่ง File/Print หรือการกด    
Ctrl+P แต่ก็เป็นที่น่าแปลกว่าเวิร์ด 6 ออกมาตั้งแต่ปี 1993 จนมาถึงปี 1998 เพิ่งจะมีการค้นพบบักตัวนี้ ดังนั้นการพิมพ์งานควรจะพิมพ์จาก   
เวิร์ดโดยตรงไม่ควรใช้วิธีการแบบ drag&drop

MainBoard ความฝันของ นักโอเวอร์คล็อก
รุ่น FIC VA-503+  (Socket 7)  ราคา 3,300 บาท  
3 Slot ISA, 3 Slot PCI, 1 Slot AGP, Bus 100 MHz, สามารถขยายแคสระดับสองได้ถึง 2 MB, Support CPU 550 MHz  
เมนบอร์ดรุ่นนี้ยังสนับสนุนความสามารถพิเศษคือ สามารถใช้หน่วยความจำหลัก(RAM)ความเร็วต่ำได้ แม้ว่าคุณจะใช้ความเร็วบัสที่   
100 MHz ก็ตาม แปรว่า คุณสามารถนำ EDO RAM หรือ SDRAM PC-66 ตัวเก่ามาใช้ได้ในกรณี UPGRADE เครื่อง

Back to home